Danas 22. veljače .2023. godine, održan je sastanak s predstavnicima iz Španjolske tvrtke DomSpain https://domspain.es/home https://www.linkedin.com/company/domspain/?originalSubdomain=es za savjetovanje, koja je aktivna na nacionalnoj i međunarodnoj razini nudeći niz usluga javnom i privatnom sektoru kroz sudjelovanje u međunarodnim projektima putem dobro uspostavljene mreže partnera u inozemstvu. Ova tvrtka trenutno traži partnere za područje transporta i logistike koji bi bili zainteresirani za sudjelovanje u budućim Erasmus+ programima pa su pokazali interes za našu školu te se pregovaralo o mogućoj budućoj suradnji.

Comments are disabled.