U razdoblju od 8. travnja do 3. svibnja 2024. godine, u sklopu Eramus + projekta,  boravili su u Varaždinu, učenici zanimanja Vozač motornog vozila i Skladištar, Silvia Isabella Steckiewicz, Eeli Salminen, Jesse Sitonen i Mirko Palmu. Učenici su najprije obavili dvotjednu praktičnu nastavu u poduzeću KOS Transporti d.o.o. gdje su se upoznali sa poslovima vozača motornog vozila/skladištara te obavljali tome srodne poslove, kao npr.: odlazak sa vozačima na kraće prijevozne relacije, pomoć kod poslova manipulacije robom, itd..

Naredna dva tjedna obavljali su praktičnu nastavu u poduzeću SPAR Hrvatska d.o.o., gdje su pomagali u prijemu i skladištenju robe.

Učenici su također boravili u našoj školi gdje su se upoznali sa radom svih praktikuma, a osobito sa Praktikumom vozača motornog vozila gdje su isprobali simulator vožnje. Dana 19. travnja 2024., su zajedno sa učenicima 3.D i 3.L razreda, posjetili prijevoznu tvrtku SIGR Bizjak d.o.o. u Jesenicama, Slovenija.

U slobodno vrijeme su upoznavali ljepote našeg grada te uživali u lijepom vremenu.

Comments are disabled.