Strojarska i prometna škola provodi postupak jednostavne nabave “Uređenje radionice i praktikuma Strojarske i prometne škole (Građevinsko obrtnički radovi i elektrotehnički radovi) – I. faza

Na poveznicama se nalaze dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave “Uređenje radionice i praktikuma Strojarske i prometne škole (Građevinsko obrtnički radovi i elektrotehnički radovi) – I. faza

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj u postupku javne nabave male vrijednosti navodi da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe iz članka 76. stavka 2. točke 1. u sukobu interesa.

Tekst obavijesti