Završna konferencija Erasmus+ projekta Digital Learning Paths u kojemu je Strojarska i prometna škola partner, održana je u utorak 19. ožujka 2024. godine u dvorani Županijske komore Varaždin - HGK. Riječ je o projektu suradničkih partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Zahvaljujući projektu, izrađeno je preko 130 digitalnih materijala i puteva učenja s područja strojarstva, automatizacije i robotike, graditeljstva, pomorske tehnike i centralnog grijanja, a koji su dostupnih javnosti na platformi Ariadna.education. U Strojarskoj i prometnoj školi koja je bila zadužena za područje strojarstva, digitalne materijale i digitalne puteve učenja izrađivali su nastavnici Ana Marketin-Sedlar, Slavo Marketin i Đurđica Drdić te koordinatorica projekta Ksenija Perhaj.
Tijekom konferencije, članice projektnog tima Ana Marketin-Sedlar i Ksenija Perhaj predstavile su projekt, digitalne materijale i puteve učenja, dok je Renata Papec, viša stručna suradnica pri Županijskoj komori Varaždin, održala vrlo zanimanje predavanje o povezivanju digitalnog učenja i tržišta rada. Također, kroz radionicu koju je vodila Ana Marketin-Sedlar, sudionici konferencije upoznali su se sa strukovnom mrežnom platformom Ariadna.education te su i sami pokušali izraditi jedan put digitalnog učenja.
Zahvaljujući tome što su se tijekom dijela konferencije svi projektni partneri iz Belgije, Rumunjske, Španjolske, Srbije i Hrvatske povezali i putem MS Teamsa, konferencija je dobila međunarodni karakter.

Comments are disabled.