Škola za cestovni promet iz Zagreba bila je domaćin XI. međunarodnog simpozija „Interdisciplinarnost prometa i logistike“ koji se zbog situacije sa virusom COVID-19 ove godine održao u online okruženju preko aplikacije ZOOM od 30. rujna do  1. listopada 2021.

Na simpoziju su sudjelovali nastavnici prometnih škola iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore koji su se predstavljali sa 30 različitih radova na teme vezane za sigurnost u cestovnom prometu, modernizaciji strukovnog obrazovanja, IKT tehnologijama u prometu, projektima koji se provode i sl…

Na simpoziju su sudjelovali i nastavnici Strojarske i prometne škole iz Varaždina: Siniša Horvat i Verica Kopriva Kozjak sa radom: „Biciklistički promet i biciklistička prometna infrastruktura u gradu Varaždinu“ , te  Marijana Balić Lovrec, Andreja Koščak Lacković i Monika Žganec sa radom „Prometne nesreće mladih vozača u Varaždinskoj županiji“.

Nastavnici prometnih skupina predmeta iz različitih zemalja međusobno su podijelili svoja iskustva i ideje u provođenju projekata i modernizaciji strukovnog obrazovanja, posebno sektora prometa i logistike.

Škola za cestovni promet iz Zagreba bila je domaćin XI. međunarodnog simpozija „Interdisciplinarnost prometa i logistike“ koji se zbog situacije sa virusom COVID-19 ove godine održao u online okruženju preko aplikacije ZOOM od 30. rujna do  1. listopada 2021.

Na simpoziju su sudjelovali nastavnici prometnih škola iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore koji su se predstavljali sa 30 različitih radova na teme vezane za sigurnost u cestovnom prometu, modernizaciji strukovnog obrazovanja, IKT tehnologijama u prometu, projektima koji se provode i sl…

Na simpoziju su sudjelovali i nastavnici Strojarske i prometne škole iz Varaždina: Siniša Horvat i Verica Kopriva Kozjak sa radom: „Biciklistički promet i biciklistička prometna infrastruktura u gradu Varaždinu“ , te  Marijana Balić Lovrec, Andreja Koščak Lacković i Monika Žganec sa radom „Prometne nesreće mladih vozača u Varaždinskoj županiji“.

Nastavnici prometnih skupina predmeta iz različitih zemalja međusobno su podijelili svoja iskustva i ideje u provođenju projekata i modernizaciji strukovnog obrazovanja, posebno sektora prometa i logistike.

Galerija slika

Comments are disabled.