Maturanti, važni rokovi za izradbu i obranu završnog rada u šk. god. 2021./2022. su sljedeći:
 
ZIMSKI ROK
do 30. studenog 2021. Prijava Obrane završnog rada u zimskom roku
do 14. siječnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 21. siječnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 1. veljače 2022. Odjava Obrane završnog rada u zimskom roku
4. veljače 2022. Obrana završnog rada u zimskom roku
 
LJETNI ROK
do 31. ožujka 2022. Prijava Obrane završnog rada u ljetnom roku
do 13. svibnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 18. svibnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 26. svibnja 2022. Odjava Obrane završnog rada u ljetnom roku
1. i 2. lipnja 2022. Obrana završnog rada u ljetnom roku
 

JESENSKI ROK

do 8. srpnja 2022. Prijava Obrane završnog rada u jesenskom roku
do 4. kolovoza 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 10. kolovoza 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 28. kolovoza 2022. Odjava Obrane završnog rada u jesenskom roku
25. kolovoza 2022. Obrana završnog rada u ljetnom roku u jesenskom roku

 

 
 Maturanti, važni rokovi za izradbu i obranu završnog rada u šk. god. 2021./2022. su sljedeći:

 
ZIMSKI ROK
do 30. studenog 2021. Prijava Obrane završnog rada u zimskom roku
do 14. siječnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 21. siječnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 1. veljače 2022. Odjava Obrane završnog rada u zimskom roku
4. veljače 2022. Obrana završnog rada u zimskom roku
 
LJETNI ROK
do 31. ožujka 2022. Prijava Obrane završnog rada u ljetnom roku
do 13. svibnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 18. svibnja 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 26. svibnja 2022. Odjava Obrane završnog rada u ljetnom roku
1. i 2. lipnja 2022. Obrana završnog rada u ljetnom roku
 

JESENSKI ROK

do 8. srpnja 2022. Prijava Obrane završnog rada u jesenskom roku
do 4. kolovoza 2022. Predaja Izradbe završnog rada mentoru
do 10. kolovoza 2022. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik
do 28. kolovoza 2022. Odjava Obrane završnog rada u jesenskom roku
25. kolovoza 2022. Obrana završnog rada u ljetnom roku u jesenskom roku

Comments are disabled.