Volonterski klub SIPS, osnovan krajem prošle godine, nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima i u ovoj godini. Jedna od takvih aktivnosti je i organizacija edukacija i predavanja za učenike na temu volontiranja. U tu svrhu, ostvarena je suradnja sa Volonterskim centrom Zagreb. Naša edukatorica, gđa. Dunja Hafner, izvršna direktorica Volonterskog centra Zagreb, u jednom školskom satu nam je pokušala predstaviti osnovne postavke volontiranja, njegove prednosti te nam dati ideje za naše buduće akcije i aktivnosti. Predavanje su pažljivo slušali učenici 1. D razreda koji su na kraju imali i vrlo interesantna i praktična pitanja. U sklopu daljnje promocije volontiranja u našoj školi, učenici 1. D će o svemu što su čuli informirati i ostale učenike naše škole. Na taj način Volonterski klub SIPS će promovirati volontiranje i nastojati potaknuti što veći broj učenika na aktivno uključivanje u volonterske akcije.

Marijana Dodigović, prof. psihologije

Volonterski klub SIPS, osnovan krajem prošle godine, nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima i u ovoj godini. Jedna od takvih aktivnosti je i organizacija edukacija i predavanja za učenike na temu volontiranja. U tu svrhu, ostvarena je suradnja sa Volonterskim centrom Zagreb. Naša edukatorica, gđa. Dunja Hafner, izvršna direktorica Volonterskog centra Zagreb, u jednom školskom satu nam je pokušala predstaviti osnovne postavke volontiranja, njegove prednosti te nam dati ideje za naše buduće akcije i aktivnosti. Predavanje su pažljivo slušali učenici 1. D razreda koji su na kraju imali i vrlo interesantna i praktična pitanja. U sklopu daljnje promocije volontiranja u našoj školi, učenici 1. D će o svemu što su čuli informirati i ostale učenike naše škole. Na taj način Volonterski klub SIPS će promovirati volontiranje i nastojati potaknuti što veći broj učenika na aktivno uključivanje u volonterske akcije.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Marijana Dodigović, prof. psihologije

Comments are disabled.