Od 26. do 28. listopada 2022. godine u školi GO! technisch atheneum Zavelenberg Sint-Agatha-Berchem iz Brisela održan je transnacionalni sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta Digital Learning Paths. Tijekom sastanaka i radionica nastavnici i partneri intenzivno su surađivali na izradi digitalnih materijala, posebice video materijala, te razvoju mrežne platforme Ariadna.education na kojoj će kreirati digitalne puteve učenja (Digital Learning Paths.

Cijeli tekst PDF

Comments are disabled.