Sukladno članku 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka 122. Statuta Strojarske i prometne škole određuje se termin popravog ispita:
1. Nastavni predmet - TEHNIČKA MEHANIKA (1. A razredni odjel) - 19. kolovoza 2021. godine s početkom u 08,00 sati.

Sukladno članku 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te članka 122. Statuta Strojarske i prometne škole određuje se termin popravog ispita:
1. Nastavni predmet - TEHNIČKA MEHANIKA (1. A razredni odjel) - 19. kolovoza 2021. godine s početkom u 08,00 sati.

Comments are disabled.