Strojarska i prometna škola odobrenjem  napisanog Projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“,  dobila je novčana sredstva u iznosu od  39.193,41 kn koja će biti u cijelosti namjenski utrošena za potrebe provedbe Projekta. Trošak poreza na dodanu vrijednost, PDV-a, financirat će škola.

Započete su aktivnosti oko nabave i instaliranja opreme potrebne za provedbu Projekta.

Comments are disabled.