Prijavitelj Varaždinska županija u projekt je kao pilot lokacije uključila zgrade 12 odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) diljem Varaždinske županije kojima je osnivač. Navedene ustanove prema podacima Školskog eRudnika MZO-a u šk.god 2021./22.  pohađa cca 6000 učenika.

To su redom: OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, OŠ “Gustav Krklec” Maruševec, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, OŠ Ludbreg, OŠ Petrijanec, OŠ Sveti Đurđ, OŠ Trnovec, OŠ Vinica, Elektrostrojarska škola Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, OŠ Sračinec  te Strojarska i prometna škola Varaždin.

Cijeli tekst PDF

Comments are disabled.