OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE 2017./2018.

Nastava započinje u ponedjeljak 04. rujna 2017. godine.
1. razredi dolaze u 8:00 sati u dvorište ispred stare zgrade škole (bijela zgrada).
2. razredi dolaze u 8:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.
3. razredi dolaze u 10:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.
4. razredi dolaze u 10:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA
VARAŽDIN
Varaždin, 29. kolovoza 2017.

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE 2017./2018.

Nastava započinje u ponedjeljak 04. rujna 2017. godine.
1. razredi dolaze u 8:00 sati u dvorište ispred stare zgrade škole (bijela zgrada).
2. razredi dolaze u 8:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.
3. razredi dolaze u 10:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.
4. razredi dolaze u 10:00 sati u učionice prema rasporedu na vratima škole.

Tog dana učenike će primiti razrednici i prisjetiti ih ili upoznati s:
- djelatnošću Škole (redovno obrazovanje, obrazovanje odraslih, autoškola, praktikumi, proizvodi i usluge školskih radionica, Centar izvrsnosti iz matematike, uspjesima naših učenika, … );
. Kućnim redom, obvezama, dužnostima i pravima (posebno s načinom opravdavanja izostanaka, zabranom pušenja, nedopuštenim izlascima pod malim odmorom i obvezom razvrstavanja otpada);
. Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi;
. Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera;
. nastavnim planom i programom;
. praktičnom nastavom u školi i izvan škole u obveznom punom fondu sati;
. rasporedom sati;
. organiziranjem učeničkog prijevoza;
. ponašanjem u sredstvima javnog prijevoza;
. potrebom donošenje opreme za TZK na prvi sat po rasporedu;
. potrebom donošenje zaštitne odjeće i obuće na prvi sat praktične nastave (2.E, 3.E, 2.F, 3.F, 3.G, 2.I, 3.I, 2.J, 3.J, 2.H)
. na donacije za primjereniju organizaciju nastave i smanjivanje ukupnih troškova školovanja;
. potrebom povrata svjedodžbi o završenom prethodnom razredu i povratom potvrdi o obavljenoj stručnoj praksi (učenici upućeni na stručnu praksu: 2.J, 3.J);
. nadnevkom prvog roditeljskog sastanka.

Prvi razredi će imati zajednički roditeljski sastanak za:
. tehnička zanimanja 13. 09. 2017. u 16:30 sati NZ
. industrijska, obrtnička i pomoćna zanim. 13. 09. 2017. u 17:30 sati NZ.

Učenicima prvog razreda razrednici će pokazati učionice, praktikume, školske radionice, školsku knjižnicu i administrativne prostore.

Učenici trebaju prvi dan imati pribor za bilješke (olovku, papir, fasciklu ili drugu zaštitu za dokumente formata A4).

Ravnatelj škole:
Milan Žunar, dipl. ing.

Comments are disabled.