Zbog aktualne epidemiološke situacije,a u skladu s Zaključkom Stožera civilne zaštite Varaždinske županije od 11. siječnja 2021. godine, KLASA: 810-03/21-01/1, URBROJ: 2186/1-02/3-21-9 te preporukom Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije od 11. siječnja 2021. godine, nastava će se do 31. siječnja 2021. godine odvijati po modelu C, dakle isključivo online.

Zbog aktualne epidemiološke situacije,a u skladu s Zaključkom Stožera civilne zaštite Varaždinske županije od 11. siječnja 2021. godine, KLASA: 810-03/21-01/1, URBROJ: 2186/1-02/3-21-9 te preporukom Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije od 11. siječnja 2021. godine, nastava će se do 31. siječnja 2021. godine odvijati po modelu C, dakle isključivo online.

Odluka o privremenom prelasku Strojarske i prometne škole na model C

Preporuka Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije

Zaključak Stožera civilne zaštite Varaždinske županije

Comments are disabled.