Varaždinska županija svjesna je da među našim učenicima postoje oni koji pokazuju iznimne sposobnosti, kompetencije i interese u jednom ili u više područja (npr. u matematici, umjetnosti, jeziku, znanosti). Sva djeca, posebno ona visokih sposobnosti, imaju pravo na potporu i trebaju uvjete za razvoj svojih sposobnosti i talenata, pravo na istraživanje svojih mogućosti i sposobnosti, pravo na razvijanje područja svojega zanimanja i strasti već od najranije dobi. Sve to može biti potpora izboru moguće karijere.

Varaždinska županija svjesna je da među našim učenicima postoje oni koji pokazuju iznimne sposobnosti, kompetencije i interese u jednom ili u više područja (npr. u matematici, umjetnosti, jeziku, znanosti). Sva djeca, posebno ona visokih sposobnosti, imaju pravo na potporu i trebaju uvjete za razvoj svojih sposobnosti i talenata, pravo na istraživanje svojih mogućosti i sposobnosti, pravo na razvijanje područja svojega zanimanja i strasti već od najranije dobi. Sve to može biti potpora izboru moguće karijere.

Dopis školama

Brošure

Comments are disabled.