U Strojarskoj i prometnoj školi eTwinningov tim donio je Akcijski plan eTwinninga Strojarske i prometne škole, dokument kojim će se u školi provoditi eTwinngove aktivnosti. Akcijski plan eTwinninga Strojarske i prometne škole osmišljena je na temelju dugogodišnjega iskustva realizacije eTwinningovih projekata i aktivnosti školskoga eTwinningovog tima te na temelju ankete provedene među učenicima škole. Realizacija planiranih aktivnosti vezanih za strateški cilj u dokumentu je raspisana do kraja 2027. godine, do kada škola ima Erasmus akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Donošenjem ovoga dokumenta Strojarska i prometna škola obvezala se kako će i dalje biti škola koja potiče provedbu projektne nastave, promiče digitalne prakse, e-sigurnost, inovativne i kreativne pedagoške pristupe te suradnju u nastavi između nastavnika i učenika različitih odgojno-obrazovnih ustanova iz različitih zemalja.

Akcijski plan eTwinninga Strojarske i prometne škole 2023.

 

Comments are disabled.