U Šibeniku se od 28. do 30. ožujka 2017. g. održavalo 20. državno natjecanje učenika iz obrazovnog sektora Promet i logistika.

Šibeniku se od 28. do 30. ožujka 2017. g. održavalo 20. državno natjecanje učenika iz obrazovnog sektora Promet i logistika.

Na natjecanju je sudjelovalo 30 prometnih škola koje obrazuju kadrove prometnih zanimanja različitih grana prometa, a Strojarska i prometna škola Varaždin je ove godine nastupila s predstavnicima koji se školuju za zanimanja tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, te vozač motornog vozila.

Comments are disabled.