VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

Maturanti, važni rokovi za izradbu i obranu završnog rada u šk. god. 2023./2024. su sljedeći:

LJETNI ROK

do 22. ožujka 2024. Prijava Obrane završnog rada u ljetnom roku

do 22. ožujka 2024. Prijava Naučničkog ispita u ljetnom roku

do 13. svibnja 2024. Predaja Izradbe završnog rada mentoru

do 17. svibnja 2024. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik

do 27. svibnja 2024. Odjava Obrane završnog rada u ljetnom roku

od 3.6. do 5. 6. 2024 OBRANA ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU (tehničari, VMV, CNC)

  1. lipnja 2024. OBRANA ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU (JMO)

25.lipnja 2024. . NAUČNIČKI ISPIT

JESENSKI ROK

do 8. srpnja 2024. Prijava Obrane završnog rada u jesenskom roku

do 6. kolovoza 2024. Predaja Izradbe završnog rada mentoru

do 12. kolovoza 2024. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik

do 22. kolovoza 2024. Odjava Obrane završnog rada u jesenskom roku

  1. kolovoza 2024. OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ROKU

26.kolovoza 2024. NAUČNIČKI ISPIT

Comments are disabled.