Maturanti, važni rokovi za izradbu i obranu završnog rada u šk. god. 2022./2023. su sljedeći:

ZIMSKI ROK

do 30. studenog 2022. Prijava Obrane završnog rada u zimskom roku

do 13. siječnja 2023. Predaja Izradbe završnog rada mentoru

do 20. siječnja 2023. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik

do 1. veljače 2023. Odjava Obrane završnog rada u zimskom roku

6. veljače 2023. OBRANA ZAVRŠNOG RADA U ZIMSKOM ROKU

LJETNI ROK

do 31. ožujka 2023. Prijava Obrane završnog rada u ljetnom roku

do 12. svibnja 2023. Predaja Izradbe završnog rada mentoru

15. 05. 2023.   NAUČNIČKI ISPIT

do 19. svibnja 2023. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik

do 26. svibnja 2023. Odjava Obrane završnog rada u ljetnom roku

06.06.2023.     OBRANA ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU

07.06.2023.     OBRANA ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU

JESENSKI ROK

do 8. srpnja 2023. Prijava Obrane završnog rada u jesenskom roku

do 4. kolovoza 2023. Predaja Izradbe završnog rada mentoru

do 10. kolovoza 2023. Predaja Izradbe završnog rada u urudžbeni zapisnik

do 22. kolovoza 2023. Odjava Obrane završnog rada u jesenskom roku

25. kolovoza 2023.     OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ROKU

Comments are disabled.