VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2021./2022.

 

JESENSKI ROK

 

Do 8. srpnja 2022.          PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM  ROKU

Do 4. kolovoza 2022.     PREDAJA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA MENTORU

Do 10. kolovoza 2022.   PREDAJA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA U URUDŽBENI ZAPISNIK

Do 22. kolovoza 2022.    ODJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM  ROKU

25. kolovoza 2022.         OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM   ROKU

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK. GOD. 2021./2022.

 

JESENSKI ROK

 

Do 8. srpnja 2022.          PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM  ROKU

Do 4. kolovoza 2022.     PREDAJA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA MENTORU

Do 10. kolovoza 2022.   PREDAJA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA U URUDŽBENI ZAPISNIK

Do 22. kolovoza 2022.    ODJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM  ROKU

25. kolovoza 2022.         OBRANA ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM   ROKU

Comments are disabled.