• ProgramTehničar za vozila i vozna sredstva - novi strukovni kurikulum (011204) 4 g
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.

U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila.

Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1 1
5. Geografija 2 1
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Matematika 3 3 3 3
8. Fizika 2 2
9. Kemija 2
10. Biologija 1
11. Politika i gospodarstvo 2
12. Računalstvo 2 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 22 18 11 13
POSEBNI STRUKOVNI DIO
13. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 3 2
14. Elementi strojeva 3
15. Tehnička mehanika sa čvrstoćom 2 2
16. Tehnički materijali 2 1
17. Tehnologija obrade materijala 2 2
18. Mjerenja i kontrola kvalitete 1
19. Termodinamika 2
20. Toplinski strojevi 2
21. Hidraulika i pneumatika 3
22. Motori i pogonski agregati 4
23. Prijenosnici snage 3
24. Vozila i vozna sredstva 5
25. Održavanje vozila 5
26. Elektrotehnika i elektronika 2 2
27. Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša 1
28. Poslovno komuniciranje 1
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 10 14 15 11
IZBORNI PREDMETI
29. Dizajniranje proizvoda pomoću računala 2
30. CAM tehnologije 2
31. Alternativni pogoni vozila 2
32. Obnovljivi izvori energije 2
33. Kočnice na vozilima 2
34. IT sustavi na vozilima 2
35. Dijagnostika vozila 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 8 6
SVEUKUPNO 32 32 34 30