• ProgramTehničar za vozila i vozna sredstva - novi strukovni kurikulum (011204) 4 g
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila, popravlja i servisira vozila te vrši nadzor ispravnosti njihovog rada. U proizvodnji planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, te ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima.

U suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila. Bavi se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Može raditi i s potencijalnim kupcima, pružati im informacije i savjete prilikom kupnje vozila.

Tehničari za vozila isto tako, rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.

 

I. ZAJEDNIČKI DIO

Red.br. NASTAVNI PREDMET I. GOD. II. GOD. III. GOD. IV. GOD.
1. HRVATSKI JEZIK 3 3 3 3
2. STRANI JEZIK 2 2 2 2
3. POVIJEST 2 2
4. ETIKA ILI VJERONAUK 1 1 1 1
5. ZEMLJOPIS 2 1
6. POLITIKA I GOSPODARSTVO 2
7. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 2 2 2
8. MATEMATIKA 3 3 3 3
9. FIZIKA 2 2
10. KEMIJA 2
11. BIOLOGIJA 1
12. RAČUNALSTVO 2 2
13. TEHNIČKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA 2 2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 24 20 11 13

II. POSEBNI – STRUČNI DIO

Red. br. NASTAVNI PREDMET 1. god. 2. god. 3. god. 4. god.
1. TEHNIČKA MEHANIKA 2 2 2
2. TEHNIČKI MATERIJALI 2 1
3. ELEMENTI STROJEVA 3
4. TERMODINAMIKA 2
5. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 3
6. ELEKTROTEHNIKA 3
7. REGULACIJA I UPRAVLJANJE 2
8. KOČNICA NA VOZILIMA 3
9. VOZILA I VOZNA SREDSTVA 4
10. PRIJENOSNICI I SNAGE 4
11. MOTORI SUI 3
12. ODRŽAVANJE VOZILA 3
13. OBRADA MATERIJALA 2
14. RADIONIČKE VJEŽBE I PRAKTIKUM 2 4 6 6
UKUPNO STRUČNI DIO 8 12 21 18
IZBORNA NASTAVA * 1
SVEUKUPNO 32 32 32 32
STRUČNA PRAKSA (SATI GODIŠNJE) 80 80 40 **

* Učenik bira sadržaje iz posebnog stručnog dijela
* * Sati za završni ispit