• ProgramStrojobravar - JMO (013553) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.*

Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje.

Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

Strojobravar (JMO)

Servisira i održava proizvodne strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama, instalira strojeve i postrojenja, te ih pušta u probni i proizvodni rad. Također izrađuje različite dijelove konstrukcija i strojeva, pomoću klasičnih i programiranih strojeva za obradu materijala, te sastavlja različite konstrukcije i strojeve iz prethodno izrađenih dijelova i sklopova.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 9 9 7
POSEBNI STRUKOVNI DIO
7. Osnove računalstva 1,5
8. Matematika u struci 2 1 1
9. Tehničko crtanje 1,5 1
10. Osnove tehničke mehanike 1 1
11. Tehnologija obrade i montaže 1
Tehnologija obrade i održavanja 1
12. Elementi strojeva 2
Tehnologija strojobravarije 2
13. Praktikum: Osnove automatizacije 2
14. Praktikum: Nove tehnologije (CAD-CNC-CAM) 2
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 7 6 7
15. Praktična nastava – godišnji broj sati 900 900 800
IZBORNI PREDMETI
16. Strukovni predmeti 1 2 2
17. Matematika u struci ili prirodoslovlje 1 2 2
18. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 2 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 1 2 2
SVEUKUPNO 17 17 16