• ProgramStrojobravar - JMO (013553) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Sastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.*

Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje.

Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj.

Strojobravar (JMO)

Servisira i održava proizvodne strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama, instalira strojeve i postrojenja, te ih pušta u probni i proizvodni rad. Također izrađuje različite dijelove konstrukcija i strojeva, pomoću klasičnih i programiranih strojeva za obradu materijala, te sastavlja različite konstrukcije i strojeve iz prethodno izrađenih dijelova i sklopova.

ZAJEDNIČKI DIO

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupan
broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk / Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno sati godišnje 9 315 9 315 7 224 854

POSEBNI DIO

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupan
broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove računalstva 1,5 53 0 0 0 0 53
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehničko crtanje 1,5 53 0 0 0 0 53
Osnove tehnič.materij. 1 35 0 0 0 0 35
Osnove tehn.mehanike 2) 0 0 2 70 0 0 70
Elementi strojeva i konstruiranje 0 0 2 70 0 0 70
Osnove automatizacije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
Nove tehnologije 1)P 0 0 0 0 2 64 64
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci
1 35 2 70 2 64 169
Ukupno 7 246 7 245 7 224 715

1)P Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
2) i 4) Prema uvjetima škole i interesima učenika

PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1.razred 2. razred 3. razred
godišnje godišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama
– najviše sati
 340  270  160  770
Praktična nastava u školskoj radionici
- najviše sati
270 165 32
Tehnologija obrade i montaže 70 - -
Tehnologija obrade i održavanja - 105 -
Tehnologija strojobravarije - - 128
Praktična nastava u radnom procesu
– najmanje sati
560 630 640 1830
Ukupno 900 900 800 2600

 

Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija obrade i održavanja i Tehnologija strojobravarije su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.