• ProgramStrojarski računalni tehničar - novi strukovni kurikulum (015304) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili-Elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije (konstrukcija proizvoda pomoću računala, priprema proizvodnje, proizvodnja i kontrola). Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i naprave potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve (računalom kontrolirani strojevi), upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, vrši kontrolu ulaznih sirovina i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1 1
5. Geografija 2 1
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Matematika 4 4 4 4
8. Računalstvo 2 2
9. Fizika 2 2 2
10. Kemija 2
11. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 22 19 14 14
POSEBNI STRUKOVNI DIO
12. Tehničko crtanje 3 2
13. Elementi strojeva 3
14. Tehnička mehanika 2 2
15. Tehnički materijali 2 1
16. Strojarske tehnologije 3 5
17. Kontrola i osiguranje kvalitete 1
18. Strojarske konstrukcije 2 3
19. Alati i naprave 2 2
20 Pneumatika i hidraulika 2 2
21 Elektrotehnika 2
22. Termodinamika 2 1
23. CNC tehnologije 2 3
24. Industrijska automatizacija 2 2
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 10 13 14 14
IZBORNI PREDMETI
25. Dizajniranje proizvoda pomoću računala 2
26. Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2
27. Glodanje CAD/CAM tehnologijom 2
28. Nekonvencionalni postupci obrade 1
29. Roboti i manipulatori 2
30. Obnovljivi izvori energije 2 1
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 6 6
SVEUKUPNO 32 32 36 36

NAPOMENA:
U trećem razredu od tri ponuđena učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u trećem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

U četvrtom razredu učenici od ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 2 sata tjedno i ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 1 sat tjedno biraju izborne predmete tako da njihov ukupan tjedni broj sati iznosi četiri.
Ukupno u četvrtom razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.