• ProgramInstalater kućnih instalacija - JMO (014853) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Izrađuje, montira, održava, nadzire rad i servisira vodovodne i plinske sustave, te sustave za grijanje, hlađenje i klimatizaciju.*

Osnovni poslovi se odnose na izradu i montažu elemenata i uređaja za sustav vodovodnih i plinskih instalacija te postavljanja, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja, uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja.

Strojno ili ručno obrađuje cijevi, limove i metalne ili plastične profile, instalira i provjerava električne sklopove i komponente za postupke regulacije te instalira solarne uređaje za toplu vodu. Zadužen je i za obavljanje pripremnih radova na objektu za izvođenje vodovodnih, odnosno plinskih instalacija, kao što su obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja u i izvan zgrade i sl.

Također radi na ispitivanju i nadzoru uređaja za vrijeme rada te na održavanju i čišćenju vodovodnih i plinskih uređaja.

 

NASTAVNI PLAN

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 9 9 7
POSEBNI STRUKOVNI DIO
7. Matematika u struci 1
8. Tehnologija obrade i spajanja 2
9. Tehničko crtanje 1
10. Osnove elektrotehnike 1
11. Računarstvo 1
12. Tehnologija kućnih instalacija 6 8
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 6 6 8
13. Praktična nastava – godišnji broj sati 750 840 640
IZBORNI PREDMETI
14. Matematika u struci 1 1
15. Računarstvo 1
16. Tehničko crtanje 1
17. Tehnologija fotonaponskih sustava 1 1
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 2 2 2
SVEUKUPNO 17 17 17