• ProgramCNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja.

Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.

Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
6. Politika i gospodarstvo 2
7. Matematika 2 2 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 12 12 10
POSEBNI STRUKOVNI DIO
8. Osnove računalstva 1
9. Tehničko crtanje 1
10. Tehnička mehanika 1
11. Tehnički materijali 1
12. Elementi strojeva 2
13. Osnove automatizacije 1
14. Tehnologija obrade materijala 1
15. CNC strojevi 1 2
16. Posluživanje CNC strojeva 2
17. CAD-CAM tehnologije 1 2
18. Tehnologija održavanja alatnih strojeva 1
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 5 5 7
19. Praktična nastava 14 14 14
IZBORNI PREDMETI
20. Tehničko crtanje 1 1 1
21. Tehnička mehanika 1 1 1
22. CNC strojevi 1 1 1
23. CAD-CAM tehnologije 1 1 1
24. Posluživanje CNC strojeva 1 1 1
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 1 1 1
SVEUKUPNO 32 32 32