• ProgramCNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja.

Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.

 

milling 1151344 6401

 

Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

 

NASTAVNI PLAN:

Red. br. Nastavni predmet 1. god. 2. god. 3. god.
A OPĆEOBRAZOVNI DIO
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Engleski jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk-Etika 1 1 1
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
7. Matematika 2 2 2
UKUPNO A 12 12 10
B STRUKOVNI DIO
8. Osnove računalstva 1
9. Tehničko crtanje 1
10. Tehnička mehanika 1
11. Tehnički materijali 1
12. Elementi strojeva 2
13. Osnove automatizacije 1
14. Tehnologija obrade materijala 1
15. CNC strojeva 1
16. Posluživanje CNC strojeva 2
17. CAD-CAM tehnologije 1 2
18. Tehnologija održavanja alatnih strojeva 1
UKUPNO B 5 5 7
C IZBORNI DIO
19. Tehničko crtanje 1 1 1
20. Tehnička mehanika
21. CNC strojevi
22. CAD-CAM tehnologije
23. Posluživanje CNC strojeva
UKUPNO C 1 1 1
D PRAKTIČNA NASTAVA
24. Praktična nastava 14 14 14
UKUPNO D 14 14 14
UKUPNO A + B +C + D 32 32 32

Plan i program