• ProgramAutomehatroničar - JMO (331153) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Automehatroničar (JMO)

Popravlja, podešava i servisira motorna vozila. Otkriva i uklanja mehaničke i električne kvarove i oštećenja na dijelovima i sklopovima osobnih vozila, gospodarskih vozila,  motorkotačima i radnim strojevima. Dijagnosticira greške sustava motornih vozila, utvrđuje uzroke, otklanja ih i kontrolira rad sustava. Ugrađuje dodatnu opremu na vozila (npr. plinsku instalaciju). Vrši ispitivanje motornih vozila u skladu s tehničkim i zakonskim pravilima. Zamjenjuje istovremeno  dosadašnja zanimanja automehaničara, autoelektričara i autodijagnostičara. Odgovorno komunicira s vlasnicima vozila i savjetuje ih.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 9 9 7
POSEBNI STRUKOVNI DIO
7. Matematika u struci 1
8. Tehnika obrade i montiranja 2
9. Osnove elektrotehnike 2
10. Računalstvo 1
11. Tehnika upravljanja i regulacije 1
12. Tehnologija automehatronike 8 9
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 7 8 9
13. Praktična nastava – godišnji broj sati 715 840 640
IZBORNI PREDMETI
14. Matematika u struci 1 1
15. Organizacija obrta 1
16. Tehničko crtanje 1
17. Osnove elektrotehnike 1
18. Tehnologija automehatronike 1 1
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 2 2 3
SVEUKUPNO 18 19 19