• ProgramAutolimar - JMO (014053) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgram trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Uklanja mehanička oštećenja na karoseriji vozila koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili dotrajalosti. Pri tome izvodi demontažu oštećenih dijelova karoserije, popravak oštećenih dijelova ili sklopova karoserije, ugradnju popravljenih ili novih dijelova, mjerenja karoserije, skidanje i ugradnju stakala, te zaštićivanje obnovljenih metalnih dijelova temeljnom bojom.

 

ZAJEDNIČKI DIO

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupan
broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk / Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno sati godišnje 9 315 9 315 7 224 854

POSEBNI DIO

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupan
broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove računalstva* 1,5 52 0 0 0 0 52
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Tehničko crtanje** 1,5 52 0 0 0 0 52
Osnove tehničke mehanike 0 0 2 70 0 0 70
Osnove tehničkih materijala 1 35 0 0 0 0 35
Elementi strojeva 0 0 2 70 0 0 70
Tehnike motornih vozila 0 0 0 0 1 32 32
Tehnologija autolimarije 0 0 0 0 2 64 64
Osnove automatizacije 2) 0 0 0 0 1 32 32
Osnove elektrotehnike i elektronike 0 0 0 0 1 32 32
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Računalstvo
Matematika u struci
1 35 2 70 2 64 169
Ukupno 7 244 7 245 7 256 745

* Okvrini sadržaj izvodi se 0,5 sati s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenika
2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama

Prioritet dati u strukovnim sadržajima:
1. razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo 1 sat
2. razred: Tehnologija autolimarije 2 sata
3. razred: Tehnologija održavanja vozila 1 sat

 

PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1.razred 2. razred 3. razred
godišnje godišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama 340 270 160 770
Praktična nastava u školskoj radionici
- najviše sati 1)
- 165 64
Tehnologija obrade i montaže ** 70 - -
Tehnologija održavanja vozila 2) - 35 32
Tehnike motornih vozila - 35 32
Tehnologija autolimarije - 35 32
Praktična nastava u radnom procesu
- najmanje sati
560 630 640 1830
Ukupno 900 900 800 2600

** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
1) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama
2)Svaka škola izrađuje izvedbeni program