Otvoreni javni poziv za Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" u šk. god. 2017-/2018.

Otvoreni javni poziv za Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" u šk. god. 2017-/2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 1. kolovoza 2017.otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020..
Predmet Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava - stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). U Strojarskoj i prometnoj školi to su zanimanja: autolimar, automehatroničar, limar, instalater kućnih instalacija i strojobravar.
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna mjesečno i to od 01.09.2017. do 31.08.2018., a isplata se vrši u dva obroka:
- I razdoblje: rujan - prosinac 2017. godine, isplata u I kvartalu 2018. godine,
- II razdoblje: siječanj - kolovoz 2018. godine, isplata u II kvartalu 2018. godine.
Prihvatljivi podnositelji prijava su učenici srednjih škola koji:
- su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
- imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)
- imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50
- savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda
- se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja
- imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2015./2016. i 2016./2017. (ukoliko su istu koristili)
- nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.
Prijave se zaprimaju od 1.09.2017. godine do 13.10.2017. godine.
Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis tražene dokumentacije mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo pod nazivom Objavljeni Javni pozivi u 2017. god.; Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2017. god..

Ravnatelj škole: Milan Žunar

webZStipendiranjeZuyenikaZuZobrtniykimZzanimanjima.pdf

Comments are disabled.