• ProgramVozač motornog vozila (141103) IG 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu. Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza.

Po završetku obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C  kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).

Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred Ukupan
broj sati
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Politika i gospodarstvo - - - - 2 64 64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 64 204
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Matematika 2 70 2 70 2 64 204
Fizika 2 70 - - - - 70
Goriva i maziva 2 70 - - - - 70
Geografija 2 70 2* 70* - - 140
Osnove prijevoza i prijenosa 2 70 - - - - 70
Cestovna vozila 3 105 2 70 2 64 239
Računalstvo 2 ( 0 + 2 +2) 140 - - - - 140
Prva pomoć u cestovnom prometu - - 1 35 - - 35
Prometna kultura - - 2 70 - - 70
Propisi u cestovnom prometu - - 2 70 - - 70
Prijevoz tereta - - - - 3 96 96
Prijevoz putnika - - - - 2 64 64
Prometna tehnika - - - - 2 64 64
Upravljanje motornim vozilom - - - - 1,5** 45** 45
Praktična nastava 2 70 7 245 7 259*** 574
Izborni dio:
Strani jezik (engleski/njemački)
Prometna infrastruktura
Tehnologija prijevoza
2 70 2 70 2 64 204
Ukupno 29 1015 28 980 31,5 1043 3038

* sadrži jedan sat geografije i jedan sat prometne geografije
** nastava se realizira pojedinačno na vozilu C kategorije
*** 35 sati u funkciji završnog ispita