• ProgramVozač motornog vozila (141103) IG 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgrami trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtinštvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu. Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza.

Po završetku obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C  kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
6. Politika i gospodarstvo 2
7. Matematika 2 2 2
8. Geografija 2 2
9. Fizika 2
10. Računalstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 18 12 12
POSEBNI STRUKOVNI DIO
11. Osnove prijevoza i prijenosa 2
12. Goriva i maziva 2
13. Cestovna vozila 3 2 2
14. Prva pomoć u cestovnom prometu 1
15. Prometna kultura 2
16. Propisi u cestovnom prometu 2
17. Prijevoz tereta 3
18. Prijevoz putnika 2
19. Prometna tehnika 2
20. Praktična nastava 2 7 7
21. Upravljanje motornim vozilom C kategorije 1,5
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 9 14 17,5
IZBORNI PREDMETI
22. Drugi strani jezik 2 2 2
23. Prometna infrastruktura 2 2 2
24. Tehnologija prijevoza 2 2 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 2 2 2
SVEUKUPNO 29 28 31,5