• ProgramTehničar za poštanske i financijske usluge (170224) 4.g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgram četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Planira, organizira i realizira poštanske i kurirske usluge, usluge povezane s elektroničkim komunikacijama, financijskim poslovanjem, prodajom robe i ostalim uslugama prema zahtjevu tržišta, a na zadovoljstvo korisnika. Mora znati uljudno komunicirati na hrvatskome jeziku te jednom ili više stranih jezika, biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskome radu i moći rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenome i u uredu. Mora poznavati pravne akte (zakone, pravilnike, opće uvjete).

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. 1. Strani jezik 3 3 3 3
3. 2. Strani jezik 2 2
4. Povijest 2
5. Vjeronauk/etika 1 1 1 1
6. Geografija 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika 2 2 2
10. Politika i gospodarstvo 2
11. Računalstvo 1
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 21 16 14 14
POSEBNI STRUKOVNI DIO
12. Poštanski promet 2 2
13. Tehnologija poštanskog prometa 3 3
14. Osnove prijevoza i prijenosa 2
15. Express usluge 2
16. Kultura komuniciranja 2
17. Logistika i poštanski promet 2
18. Tehnologija informacijsko komunikaciskog prometa 2 2
19. Komunikacijske mreže 3 2
20. Novčano poslovanje u pošti 2 2 2
21. Trgovinsko poslovanje u pošti 3
22. Bankarstvo i osiguranje 2
23. Informacijske tehnologije u poslovanju 2 2
24. Informacijske tehnologije u poštanskom uredu 2
25. Praktična nastava 2 2 3 3
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 8 14 16 16
IZBORNI PREDMETI
26. Osnove komunikologije 2
27. Filatelija 2
28. Poštansko informacijsko komunikacijski sustavi 2
29. Promet i ekologija 2
30. Osnove HI TECH marketinga 2
31. Inteligentni transportni sustavi 2
32. Logistika i poštanski promet 2
33. Telematika 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 4 4 4 4
SVEUKUPNO 33 34 34 34