• ProgramTehničar cestovnog prometa - novi strukovni kurikulum (140304) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju o obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja  administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Može obavljati i poslove voditelja voznog parka, referenta za tehničku ispravnost i osiguranje vozila, organizatora iznajmljivanja i unajmljivanja vozila (rent-a-car), te srodne poslove.

A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

Naziv predmeta Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 4 140 4 140 3 105 3 96
Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 64
Povijest 2 70 2 70
Geografija 2 70 1 35
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 35 1 32
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64
Politika i gospodarstvo 2 64
Matematika 4 140 4 140 3 105 3 96
Fizika 2 70
Kemija 2 70
UKUPNO SATI A. 21 735 16 560 11 385 13 416

B. POSEBNI STRUČNI DIO
B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMTI Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Osnove prijevoza i prijenosa 2 70
Prijevoz tereta 2 70 2 70 2 64
Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu 2 70 2 64
Statistika 2 70
Prijevoz putnika 3 96
Ekonomika prometa 2 64
Propisi u cestovnom prometu 2 64
Prometna tehnika 5 175 5 160
Prva pomoć u cestovnom prometu 1 35
Ceste i cestovni objekti 4 140
Prometna geografija 1 35
Grafičke komunikacije u prometu 2 70
Cestovna vozila 2 70 2 70 2 70
Računalstvo 2 70
UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA 8 280 10 350 15 525 14 448
II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Strani jezik u struci – Engleski/Njemački jezik 2 70 2 70 2 70 2 64
Ekologija u prometu 2 70
Inteligentni transportni sustav 2 64
Psihologija rada 2 70
Fizika 2 70 2 70 2 64
Komunikologija 2 70
UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA 2 70 2 70 2 70 2 64
UKUPNO SATI B1. 10 350 12 420 17 595 16 512

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Praktična nastava 3 105 2 70 3 96
UKUPNO SATI B2. 0 0 3 105 2 70 3 96
UKUPNO SATI B1. + B2. 10 350 15 525 19 665 19 608
SVEUKUPNO SATI A + B 31 1085 31 1085 30 1050 32 1024

NAPOMENA:
U 1., 2., 3. i 4. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.