• ProgramTehničar cestovnog prometa - novi strukovni kurikulum (140304) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorPromet i logistika

Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju o obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja  administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Može obavljati i poslove voditelja voznog parka, referenta za tehničku ispravnost i osiguranje vozila, organizatora iznajmljivanja i unajmljivanja vozila (rent-a-car), te srodne poslove.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 4 4 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1 1
5. Geografija 2 1
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Matematika 4 4 3 3
8. Fizika 2
9. Kemija 2
10. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 21 16 11 13
POSEBNI STRUKOVNI DIO
11. Osnove prijevoza i prijenosa 2
12. Prijevoz tereta 2 2 2
13. Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu 2 2
14. Inteligentni transportni sustavi 2
15. Prijevoz putnika 3
16. Ekonomika prometa 2
17. Propisi u cestovnom prometu 2
18. Ekologija u prometu 1 1
19. Prometna tehnika 5 5
20. Prva pomoć u cestovnom prometu 1
21. Ceste i cestovni objekti 4
22. Prometna geografija 1
23. Grafičke komunikacije u prometu 2
24. Cestovna vozila 1 1 2
25. Računalstvo 2
26. Praktična nastava 3 2 3
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 8 13 17 17
IZBORNI PREDMETI
27. Strani jezik u struci 2 2 2 2
28. Psihologija rada 2
29. Komunikologija 2
30. Statistika 2
31. Fizika 2 2 2
32. Poduzetništvo 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 4 6 6 6
SVEUKUPNO 33 35 34 36