OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Nova grupa osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari kreće sa predavanjima 21. listopada, a ispit će se održati 28. listopada 2017.

OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

Nova grupa osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari kreće sa predavanjima 21. listopada, a ispit će se održati 28. listopada 2017. 

Prijave za pohađanje tečajeva zaprimaju se kontinuirano na:

  • telefon: 042/211-777, mobitel: 091/211-7701, 099/611-7715
  • e-mail: sips@sips.hr

Organizacija nastave:

  • Početak i vrijeme održavanja tečaja je prilagođen potrebama grupe.

Cijena tečaja je definirana Odlukom o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu:

Osnovni tečaj

1.000,00 kn/132,72 EUR

Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama

400,00 kn/53,09 EUR

Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 (eksplozivi)

300,00 kn/39,82 EUR

Dopunski tečaj za prijevoz klase 7 (radioaktivne tvari)

300,00 kn/39,82 EUR

Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja

600,00 kn/79,63 EUR

Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama

250,00 kn/33,18 EUR

Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1 (eksplozivi)

150,00 kn/19,91 EUR

Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7 (radioaktivne tvari)

150,00 kn/19,91 EUR

Literatura osigurana.

 

 

Comments are disabled.