Na temelju članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi  ravnatelj škole dana 25. lipnja 2020. godine donosi sljedeću:

Na temelju članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi  ravnatelj škole dana 25. lipnja 2020. godine donosi sljedeću:

Odluku o obustavi postupka natječaja - nastavnik engleskog jezika

 

Comments are disabled.