Na temelju članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05), te članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica škole dana 29. prosinca 2022. godine donosi ODLUKU o obustavi natječaja za radno mjesto nastavnik/ica fzike.

Cijeli tekst PDF

Comments are disabled.