Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 04. ožujka do 12. ožujka 2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 17. ožujka 2021. godine donosi sljedeću: OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 04. ožujka do 12. ožujka 2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 17. ožujka 2021. godine donosi sljedeću: OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

Obavijest o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj NASTAVNIK SKUPINE STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA STROJARSTVA

Obavijest o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj STRUKOVNI UČITELJ IZ PODRUČJA STROJARSTVA

Comments are disabled.