Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 14. siječnja 2021. godine do 22. siječnja 2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 26. siječnja 2021. godine donosi sljedeću:

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 14. siječnja 2021. godine do 22. siječnja 2021. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 26. siječnja 2021. godine donosi sljedeću:

OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

Comments are disabled.