Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 23. rujna 2020. godine do 01. listopada 2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 07. listopada 2020. godine donosi sljedeću:

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 23. rujna 2020. godine do 01. listopada 2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 07. listopada 2020. godine donosi sljedeću:

OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

 

 Prilikom ulaska u školsku ustanovu   obavezno je  pridržavanje  epidemioloških mjera (dezinfekcija ruku na ulasku u školsku ustanovu i obavezno nošenje maske u prostorima škole).

Comments are disabled.