Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta od 19. veljače 2020. godine do 27. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 02. ožujka 2020. godine donosi sljedeću:

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta od 19. veljače 2020. godine do 27. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 02. ožujka 2020. godine donosi sljedeću:

OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj nastavnik/ica matematike

Comments are disabled.