NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/NASTAVNICA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI IZ PODRUČJA STROJARSTVA

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12, 126/12,94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i pometnoj školi u Varaždinu (KLASA:003-05/19-01/01, URBROJ:2186-155-07-19-05) te članka 111. stavka 1. točke 21. Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnatelj škole raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO mjesto NASTAVNIK/NASTAVNICA PRAKTIČNE NASTAVE IZ VJEŽBI IZ PODRUČJA STROJARSTVA

Cijeli tekst natječaja PDF

Comments are disabled.