Na temelju članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu  te članka 71.  Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnateljica škole raspisuje natječaj za radno mjesto nastavnik/ica skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije, nastavnik/ica matematike i nastavnik/ica fizike.

Cijeli tekst natječaja PDF

Comments are disabled.