Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05), članka 71. Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnateljica škole raspisuje natječaj za radna mjesta nastavnik/ica  iz područja strojarstva, nastavnik/ica iz područja prometa i logistike, nastavnik/ica matematike, nastavnik/ica geografije.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05), članka 71. Statuta Strojarske i prometne škole iz Varaždina, ravnateljica škole raspisuje natječaj za radna mjesta nastavnik/ica  iz područja strojarstva, nastavnik/ica iz područja prometa i logistike, nastavnik/ica matematike, nastavnik/ica geografije.

Cijeli tekst natječaja PDF

Comments are disabled.