AUTOŠKOLA

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA

Hallerova aleja 3/A

Varaždin

 

21.10.2022.

Danas obilježavamo 3. Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa.

Naša autoškola dala je svoj doprinos kroz edukaciju kandidata naše autoškole na satu

Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i gostujući na satu razrednih odjela 3.D, 3.C, 4.A, 3.J  i 3.A Strojarske i prometne škole.

Cilj nam je osvijestiti sudionike u prometu (vozače i buduće vozače) o četiri

glavne „ubojice u prometu“ – brzina, alkohol, pojas i mobitel.

Informirajte se i dalje:

#umodisunovapravila

#VozimOdgovornoStižemSigurno

#nacionalnidansigurnosticestovnogprometa

#danbezmobitelauprometu

#police4prevention

Comments are disabled.