Adresa Strojarske i prometne škole je: Hallerova aleja 3a, 42000 Varaždin.