Dvije grupe učenika, jedna grupa prometnih (od 6 učenika/ca) i jedna strojarskih zanimanja (od 5 učenika/ca) iz Strojarske i prometne škole boravili su u Frankfurtu na Majni u sklopu Sips Mobility 6 Erasmus+ projekta.

Učenici zanimanja tehničar cestovnog prometa su Leon Božić, Karlo Grabar i Filip Herceg, a zanimanja tehničar za logistiku i špediciju Dominik Habek, Monika Hanjš i Emanuela Horvat. Leon, Karlo i Filip na praktičnu nastavu odlazili su u Mainz, u Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, a Ema, Monika i Dominik u NLS-Euro Luftfracht Service GmbH na Frankfurtskom aerodromu.

Mobilnost Njemačka - Frankfurt

 

Comments are disabled.