Edukacija SNEP Online tool programa

(Seksualno Nasilje – Edukacijski i Preventivni program Online)

 

U utorak i srijedu, 10. i 11. listopada 2023., školska psihologinja Marijana Dodigović i nastavnica hrvatskoga jezika Natalija Vidaček Štiber sudjelovale su u dvodnevnoj edukaciji o seksualnom nasilju nad i među djecom koju provodi Ženska soba, neprofitna organizacija civilnog društva, a u sklopu projekta koji je financiran od strane Europske unije te sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju. Projekt, između ostalih aktivnosti, obuhvaća razvoj edukativne online platforme s ciljem prevencije seksualnog nasilja (SNEP Online tool) koja je namijenjena učenicima/ama, roditeljima i stručnjacima/kinjama koji rade s djecom i mladima.

Osim dvodnevnih edukacija u listopadu i studenome, projekt će uključivati implementaciju ukupno četiriju radionica u školi tijekom studenog i prosinca (2 radionice koje su sastavni dio SNEP programa, 2 radionice koje su sastavni dio SNEP Online tool programa) te kontinuiranu komunikaciju sa Ženskom sobom i izvještavanje o provedenim aktivnostima.

Comments are disabled.