Razno

  • 05.11.2019
Javni poziv učenicima i njihovim roditeljima/skrbnicima za sufinanciranje školske prehrane u šk.god. 2019./2020.

Župan Varaždinske županije donio je zaključak o sufinanciranju školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija u šk.god. 2019./2020.

Cijeli tekst javnog poziva i ostali popratni dokumenti nalaze se na poveznicama:

Javni poziv učenicima Strojarske i prometne škole i njihovim roditeljima/skrbnicima za sufinanciranje školske prehrane u šk. god. 2019./2020.

OBRAZAC -Zamolba za sufinanciranje prehrane učenika u šk. god. 2019./2020.

Odluka o sufinanciranju školske prehrane

Pravilnik o sufinanciranju školske prehrane

Zaključak o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane