Raspored sati 2021./2022.

  • 03.03.2021
Novi raspored sati

Ovdje se nalazi novi raspored sati koji se primjenjuje od 01.ožujka 2022.godine.

Raspored za 1. razrede

Raspored za 2. razrede

Raspored za 3. razrede

Raspored za 4. razrede