Matura

NOVI KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2020./2021. – LJETNI ROK

Ovdje se nalazi Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. - ljetni rok (B).

KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2020./2021. – LJETNI ROK

Ovdje se nalazi kalendar i vremenik ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. za ljetni rok. 

KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2019./2020. – LJETNI ROK

Kalendar i vremenik ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. - ljetni rok nalazi se u prilogu.