Maturanti - školska godina 2020./2021.

  • 05.02.2021
KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2020./2021. – LJETNI ROK

Ovdje se nalazi kalendar i vremenik ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021. za ljetni rok. 

KALENDAR I VREMENIK PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠK. GOD. 2020./2021. – LJETNI ROK