Maturanti - školska godina 2020./2021.

  • 10.09.2020
Odluke o promjeni organizacije rada za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 dolazi do promjene u organizaciji rada u Strojarskoj i prometnoj školi.

Cijeli tekst PDF